Najvýznamnejší deň mladomonaželov

Vaša vysnívaná svadba

Svadba

Najvýznamnejší deň mladomanželov,blízkych a priateľov.  Najelementárnejším faktorom na svadbe je bezpochyby hudba resp. DJ.  Svadobná zábava, moderovanie, vytváranie špecifického svadobného deja prispôsobeného konkrétnemu eventu, to všetko, ale aj viac musí plnohodnotne zvládnuť kvalitný dj. Áno, na svadbe sú dôležité aj iné aspekty ako vysvietenie priestorov, catering, výzdoba a podobne, ale tou najpodstatnejšou zložkou vždy bola a bude “HUDBA”. Rozdiel medzi kvalitným djom a djom je veľmi jednoduchý až prozaický. A tým je všestrannosť a cit pre publikum.  Kvalitný dj musí byť predvídavý, do určitej miery aj kvalitný psychológ s talentom na odhad publika, ktorý sa jednoznačne odzrkadlí pri samotnom priereze hudobným archívom.  Ja sa vždy snažím po vzájomnej komunikácii s mladomanželmi držať pomyselnej osnovy, ktorú sme si vopred dohodli, ale využívam aj svoju kreativitu a hudobný cit pri hudobnej reprodukcii.

Navštívte

DJ STEN

Sledujte

DJ STEN