Navždy sa zachová

V pamäti stužková

Stužková

Deň s veľkým “D” pre každého jedného študenta. Dôležitosť sa neprikladá len hudbe, ale komplexnej organizácii eventu. Úvodné ceremónie, príhovory, tanečné kolá, program ale aj sviečkovanie, to všetko musí nasledovať v určitej časovej postupnosti. DJ sa musí vedieť orientovať na širokospektrálne publikum (rodičia,profesori,študenti), musí správne vycítiť kedy a aký štýl hudby bude preferovať, musí byť zdatný v moderovaní a majster improvizácie. Nie nadarmo sa hovorí, že rozdiel medzi dobrým djom a djom nieje vidieť, ale je hlavne počuť. Ďalším elementom je kvalita technického zabezpečenia. Nikto nechce počuť šuštiace mikrofóny, nekvalitné mp3-ky alebo preblikujúce led svetlá. V mojom ponímaní Vám tieto potencionálne hrozby určite nehrozia. Vyznačujem sa kvalitnou technikou od špičkových hudobných značiek a kvalitným hudobným zázemím. Nenechajte, aby cena vystupovala ako hlavný parameter Vášho výberu, lebo negatívne spomienky už nebude možné vymazať z Vašich myslí ani z myslí Vašich rodičov a profesorov.

Navštívte

DJ STEN

Sledujte

DJ STEN