Ples

je udalosť, kde žiaria nielen krásne róby a smokingy

Ples

Spoločensky vážená udalosť, kde spoločenský dress code, program eventu a hudobný umelci určujú mieru významnosti akcie. DJ tvorí veľmi dôležitú časť, kde spoločne s moderátorom a hudobným hosťom zastrešuje “prime time” plesu. K dispozícii musí byť široké spektrum technického zabezpečenia , ale aj široký hudobný repertoár. Komunikačné schopnosti by mali byť na stupnici”výborné”, lebo tento konkrétny event si vyžaduje veľký dôraz na komunikáciu s publikom.

Navštívte

DJ STEN

Sledujte

DJ STEN